Články

22.04.2010 21:07
Skúsenosti z banskobystrického kraja a reflexia na vývoj na Slovensku Abstrakt: V príspevku autorky reflektujú svoju supervízorskú prax  v oblasti sociálnych služieb, v sociálnoprávnej ochrane detí  a v projekte na podporu rodín. Súčasťou príspevku sú príklady...
13.04.2010 13:01
Nuž, v rezorte sociálnych vecí máme až dva zákony, ktoré taxatívne vymedzujú povinnosť supervízie. Supervízia by mala byť aj bežnou súčasťou práce sociálnych pracovníkov, psychoterapeutov, poradenských psychológov, časom sa hádam nájdu aj tréneri, alebo kouči, ktorí sa budú chcieť pozrieť na svoju...
22.07.2009 23:35
V príspevku sa chcem podeliť o praktickú skúsenosť a užitočné nástroje, ktoré napomáhajú v priebehu ich dlhodobého používania a vhodného kombinovania k posilňovaniu systému práce s rodinou na území mesta Banská Bystrica. Príspevok zhŕňa skúsenosti z  praxe v sociálnej sfére v pozícii sociálnej...
22.07.2009 23:07
Autorka recenzie: Dana Žilinčíková Autori recenzovanej publikácie "Príručka pre skvalitnenie supervízie v detských domovoch": M.Oláh, M.Schavel, M.Tomka Vydala: Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, 2008. Oceňujem materiál, ktorý zostavili moji traja kolegovia: supervízori.  Myslím, že je...
26.05.2009 21:34
Tento stručný príspevok som sľúbil kolegyniam a kolegom ešte v novembri minulého roku. Tohoročný termín stretnutia supervízorov ma však zaskočil skôr než sme boli pôvodne dohodnutí a tak som sa ho nemohol zúčastniť. Svoj dlh teda splácam aspoň takýmto spôsobom. Niektorí autori tvrdia, že...
15.02.2009 18:00
Mgr. Vladimír Hambálek: V príspevku sa chceme zaoberať podobnosťami a rozdielmi medzi supervíziou a koučingom. V oboch metódach profesionálneho rozvoja pracovníka nachádzame spoločné témy, postupy a techniky. Koučing, ktorý vychádza z prostredia...
Záznamy: 1 - 6 zo 6

Kontakt

Napíšte nám Banská Bystrica info@supervizia.sk